Отдел „Общински приходи“- „Триадица“ и „Средец“ към Дирекция „Общински приходи“ на Столична община

адрес: София, ул. „Ген. Гурко“ № 12,

тел. инспектори: 02 904 12 58; 02 904 12 59; 02 904 12 60

Филиал „Триадица“ към ДСП – Лозенец към Регионална дирекция – София град

адрес: гр. София, ул. „Котленски проход“ № 20,

тел.: 02/953-17-12, раб. време: 9.00 – 17.30

ДСП – Лозенец към Регионална дирекция – София град

адрес: гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 80,

тел.: 02/865 67 82,

е-mail: dsp-lozenec@asp.government.bg

Бюро по труда – район „Триадица“

адрес: гр. София,ул. „Котленски проход“ № 20,

тел.: 02/962 17 61, 02/962 17 65

СДВР – IV РУ

адрес: 1421 гр. София, жк. „Лозенец“, ул. „Крум Попов“ № 57,

тел.: (02) 982 41 60, (+359 2)866 22 27 – дежурна част

Център за информация и услуги на Столична община

адрес: София, ул. „Московска“ № 33

тел. 0700 17 310

Военен отдел

Военен отчет: 02/987 15 01

Столичен инспекторат

Началник на Столичен инспекторат, район „Триадица“ Стела Стоянова

тел.: 02/80 54 146; 02/80 54 147

Действия при бедствия

Виж повече

Достъп до обществена информация

Виж повече

Други важни телефони:

  • Дирекция „Транспортна инфраструктура“ – 02 9831580 – проблеми, свързани с пътната инфраструктура /дупки, неравности, пропадания, липса на маркировка, повредени указателни табели и знаци, неработещи светофарни уредби, ремонтни дейности и др./;
  • Дирекция „Зелени системи“ – 02 9522864 – кастрене, рязане или премахване на клони, храсти и дървета, обработка на зелени площи, поддръжка на съоръженията в парковата инфраструктура и др;
  • ОП Екоравновесие – 02 9314160, 02 93141 64 – за проблеми с бездомните кучета;
  • Улично осветление ЕАД – 070011 233 – за липсващо и неизправно улично осветление;
  • Център за градска мобилност ЕООД– 070013 233 – проблеми, свързани с градския транспорт, обслужването, паркирането и др.;
  • Софийска вода АД – 0700 12 121 – липса на водоснабдяване, течове, наводнения в частни имоти и др.;
  • Топлофикация София ЕАД– 02 9515258 – проблеми с топлоподаването и преносната мрежа.
  • ЧЕЗ България – 0700 10 010 – проблеми с електрозахранването

Столична община
Народно събрание
Столичен инспекторат
Министерски съвет
Агенция за социално подпомагане
Летище София
Автогара
БДЖ
Национална система 112