Кметът на район „Триадица“ Димитър Божилов проведе работна среща с члена на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Националния дворец на културата Ангел Митев и ръководителят на направление „Стратегическо развитие, външни комуникации и продуцентски център“ д-р Ия Петкова-Гурбалова. В атмосфера на приятелски дух и позитивна нагласа бяха дискутирани главните приоритети в работата на НДК, както и широките перпективи за ползотворно и обществено значимо партньорство между едно от най-значимите средища на културата в България  – Националния дворец на културата и район „Триадица“.

Поставено бе началото на нов творческо ориентиран етап от отношенията между НДК и район „Триадица“, насочен  с положителна енергия и мисъл не само към жителите на „Триадица“, а и към всички граждани и гости на София.