На 15 септември, когато бие първият звънец, район „Триадица“ пожелава попътен вятър на всички малки и големи ученици- Бъдете здрави, силни, все така вдъхновени за нови творчески идеи, проекти и състезания! Силата на знанието да ви помага и в най-трудните житейски моменти, защото в децата е нашата вяра и надежда, че светът ще стане по-добър и красив.

А на учителите пожелаваме все така да разпръскват своята мъдрост сред жадните за знания детски очи!

На добър час!