Н. пр. доц. д-р Желко Йович, извънреден и пълномощен посланик на Република Сърбия в България посети район „Триадица“. Високопоставеният гост бе посрещнат от кмета Димитър Божилов и зам.-кмета по социалните въпроси Руслан Баждеков.. Обсъдена бе широка палитра от теми, свързани с историческата, културна и духовна връзка между двата народа В дух на приятелство и добронамереност бяха поставени на разискване и конкретни въпроси, един от които бе свързан с бюст-паметника на княз Михайло Обренович в Южния парк. Кметът на „Триадица“ Димитър Божилов запозна своя гост с откритостта и желанието на района за изграждане на бъдещи мостове с други райони в Сърбия.