След получени сигнали на граждани в Столичния инспекторат, район „Триадица“ за паркиране на автомобили по  тротоара, служители на Центъра за градска мобилност  /ЦГМ/ поставиха 34 антипаркинг колчета на ул.“Три уши“1-7 .

По този начин бе напълно решен проблемът с неправилно паркиралите автомобили и тротоарът бе разчистен за пешеходците.