Район „Триадица“ напомня, че за ограничаване на разпространението на коронавируса от особено значение е не само препоръката на Националния щаб за свеждане до минимум на социалните контакти, но и спазването на строго определени правила за лична хигиена и поведение в обществена среда.