Важно съобщение:

Район „Триадица“ напомня, че за да предпазим себе си и близките си от разпространението на COVID-19, следва стриктно да спазваме следните прави за поведение при извънредни ситуации: