Важно съобщение!

Във връзка с продължаващата кампания по преброяване на населението 2021 район „Триадица“ напомня, че жителите на района могат да бъдат анкетирани и преброени и на ул. “Бяла черква“ №16 от 14:00 до 18:30 часа.