По инициатива на пазари юг район „Триадица“ организира представяне на новата визия на пазара Иван Вазов.  3 юни, петък, 18:00 ч. , в залата на Народно читалище „Д-р Петър Берон 1926 г“ на бул.“Витоша“ 109.