През септември 2021 г. стартира Информационна кампания за успешното енергийно реновиране на жилищни сгради в София.

Специалисти от Проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“ – Хоризонт 2020 ще представят в осем столични района, сред които и район „Триадица“, възможностите за предоставяне на интегрирани услуги за реновиране на жилищния фонд, чрез осигуряване на експертни услуги „на едно гише“, улеснено финансиране и техническа помощ.

В рамките на Проекта между 30 – 50 етажни собствености ще бъдат подготвени за енергийно обновяване на техните сгради, като получат безвъзмездно организационна и техническа подкрепа, включително обследване за енергийна ефективност и предписание за пакета от необходими мерки.

За район „Триадица“ срещата ще бъде на 19.09.2021 г., неделя, от 11:00 до 13:00 ч. Южен парк, на „Английска поляна“ на входа от към ул. „Бяла черква“

За Проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“ – Хоризонт 2020

Целта на SHEERenov е да разработи и тества модел за предоставяне на интегрирани услуги за жилищно обновяване на територията на град София, България. Изпълнението на проекта ще подкрепи планирания от българското правителство преход от сегашния модел за обновяване на енергийната ефективност на многофамилни сгради, финансиран изцяло от публични ресурси и администриран изцяло от публични институции, към пазарно ориентиран модел. Въз основа на анализ на пречките и идентифицираните потребности, ще бъдат създадени благоприятни условия за привличане и улесняване на участието на съответните заинтересовани страни на пазара и участници в процеса на обновяване на енергийната ефективност в жилищния сектор: т. е. собственици на жилища, представители на бизнеса, финансовия сектор.

Проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищните сгради- SHEERenov“, финансиран по програма ,,Хоризонт 2020“, съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 890473/11.05.2020“, се изпълнява от Столична община в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Българска фасилити мениджмънт асоциация, Българо-австрийска консултантска компания, Клийнтех България, Асоциация за глобален екологичен и социален бизнес (Унгария) и Естонски съюз на жилищните асоциации.

Повече за Проекта може да откриете тук: