Важно съобщение!

С оглед сложната епидемиологична обстановка, свързана с широкото разпространение на COVID-19, кметът на район „Триадица“ Димитър Божилов издаде заповед, с която прекратява приемът на граждани до следващо нареждане.

Отменят се:

Приемните часове на служителите от район „Триадица“  с граждани ;

Приемните часове на кмета на район „Триадица“ с граждани ;

Публичните заседания на Обществения съвет на район „Триадица;

 Отмяната на приемното време не отменя отговорността на служителите за съдействие и разяснения по постъпили въпроси на граждани, в т.ч. постъпили телефонни обаждания  от граждани, мейли и сигнали от КЦ, се казва още в заповедта.

„Триадица“ предприема всички възможни действия за спазване на предписаните от отговорните институции мерки за гарантиране на безопасността както на гражданите, които посещават сградата на районната администрация, така и на служителите.