Районната администрация следва последователно своята политика за премахването на излезли от употреба моторно-превозни средства /ИУМПС/ върху общински терени в района. Само за два бяха вдигнати девет коли в кв. “Стрелбище“ и жк. “Гоце Делчев“. Остават още две, които предстои да бъдат премахнати в най-близки срокове. Деветнадесет собственика на изоставени коли доброволно освободиха общинските терени от тях.