Район „Триадица“ вдигна днес поредните подлежащи на премахване амортизирани обекти, разположени без правно основание върху общински терени . Два от тях бяха на тротоара на бул.“Георги Софийски“ пред ВМА, а третият на входа на Южния парк откъм бул.“ Витоша“. Работата на екипите продължава и през следващите седмици, когато предстои да бъдат премахнати и други подобни мобилни обекти.