Район „Триадица“ организира  премахването  на  три незаконни бариери по ул.“ Енос“, които в продължение на години са ограничавали достъпа до улицата и по този начин се е обособил частен паркинг. Районната аминистрация предвижда по ул.„Енос“  да се въведе еднопосочно движение и транспортна връзка с ул.“Първан Тошев“.