Във връзка с провеждането на Преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г. район „Триадица“ организира :

прием на граждани, които имат желание да се извърши преброяването им в сградата на районната администрация на ул. “Алабин“ №54.

Преброяването ще се извършва всеки работен ден до 3 октомври 2021 г.във фоайето на ет.2, срещу кабинет „Човешки ресурси“.

Лица за контакт:

Радка Близнакова 02/8054 138

Илияна Жотева     02/8054 141

Камелия Падалиева 02/8054 116

Стефания Петрова 02/8054 121