Важно съобщение!

Във връзка с изборите за Народно събрание на 2.10.2022 г.

на 15.09.2022 г. от 14:00 до 18:00 ч и

на 16.09.2022 г. от 9:30 до 13:00 ч

 в сградата на районната администрация на ул.“ Алабин“ №54 ще се провежда

тестово гласуване с машини,

Всеки, който желае може да се заповяда и да се запознае с реда за машинно гласуване.

В електронните бюлетини няма да бъдат изписани политически партии и кандидати.