Зам.-кметът на район „Триадица“ Руслан Баждеков и началникът на отдел „Социална политика“ Радка Близнакова направиха внезапни проверки на четири детски градини в района относно спазването на разпоредбите на министерство на здравеопазването за противоепидемични мерки във връзка с разпространението на COVID-19. На случаен принцип сред осемте детски градини на територията на „Триадица“ бяха избрани 2ДГ „Звънче“, 7ДГ“Детелина“, 129 ДГ „Приказен свят“ и 167 ДГ „Малкият принц“.

Установено бе, че и в четирите детски градини на персонала  са осигурени необходимите предпазни средства – маски за еднократна и многократна употреба и ръкавици. Набавени са дезинфектанти за ръце. Спазват се препоръките за проветряване на помещенията и дезинфекцията им според специфичните изисквания в условията на коронавирус.

Средната посещаемост на детските градини е между 30 и 50 процента. Директорите, педагозите и целият персонал следят за правилното разпределение на децата в групите, спазването на необходимата дистанция между тях. Създадена е специална организация в хубавото време малките да прекарват повечето от времето в игри на открито в дворовете на градините.

Спазват се изискванията за приготвяне и поднасяне на храната по предписанията на здравния министър и изискванията на компетентните органи.