Кметът на район „Триадица“ Димитър Божилов и зам.-кметът по социалните дейности Руслан Баждеков бяха на посещение в 20 ОУ „Тодор Минков“. Направена бе проверка на храната, която се предлага на учениците, както и на състоянието на самия стол. Констатирани бяха дребни нарушения, за които ще бъдат изготвени препоръки към ангажираната със столовото хранене фирма.

Кметът Божилов и зам.-кметът Баждеков обърнаха внимание и на качеството, асортимента и цените на продаваната в бюфета храна, като бе отбелязано, че някои от продуктите следва да отпаднат от менюто.

Извършен бе и обход на състоянието на помещенията в приземния етаж, както и в подпокривното пространство на училище, за да бъдат набелязани конкретни мерки за отстраняване на проблемните места и точки.