Зам.-кметът по строителството на район „Триадица“ инж. Христо
Вълчанов и специалисти от отдел „Инвеститорски контрол“ провериха изпълнението
на новият тротоар на ул.“ Георги Измирлиев“ срещу 29 ДКЦ.

Обиколени бяха и останалите улици и тротоари, възложени от
района през 2020 г. на фирма- изпълнител, с която районната администрация има
сключен договор. Проверено бе гаранционното качество на строителните работи.
Установени бяха малки проблеми, за които ще се напишат констативни протоколи и нередностите
ще бъдат остранени.