Комисия провери ремонтните дейности по пешеходните подлези на територията на район „Триадица“, извършвани през последните два месеца. Установено бе, че същите са изпълнени качествено и в срок.

През декември и януари са били ремонтирани 84 квадратни метра окачени тавани на подлезите на бул.“Витоша“ и бул.“Пенчо Славейков“, на бул.“България, площад „Ручей“, на бул.“България“ и ул.“Нишава“ и на бул.“България“ – „Бокар“. Сменени са били и компрометирани решетки.

В подлезите на бул.“ Витоша“ и бул.“Пенчо Славейков“, на бул. “ при Гимназията по дизайн „Елисавета Вазова“, на бул. “България“  и бул. “Ив.Гешов“, на бул.“България“, площад „Ручей“, на бул. “България“ и ул. “Нишава“ и на бул.“България“- „Бокар“ за последните два месеца са доставени и монтирани 444 нови осветителни тела.