Район „Триадица“ извърши проверка на сигнал на граждани от ул.“Гургулят“ №28 за техен съседен апартамент. Сигнализирано бе за апартамент в който има сериозен теч, който наводнява останалите жилища в кооперацията. Също така бяха изнесени данни за кучета, които се отглеждат в нехуманни условия в рамките на същото жилище.
Мястото бе посетено от кмета на район „Триадица“ Димитър Божилов, специалисти от отдел „Контрол на строителството”, служители на 4 РПУ, аварийна група на Столична община и екип на Общинско предприятие „Екоравновесие“.

Извършен бе оглед за установяване на фактическата обстановка, в рамките на който се откри течът, както и 4 броя кучета, оставени в мизерни и изключително нехуманни условия. Констатирано бе, че течът идва от повреда в инсталацията на парното отопление, отстраняването на която е от компетентността на ВиК.
Със съдействието на екипите на „Екоравновесие“ кучетата бяха изведени от жилището и настанени в общинската ветеринарна клиника във Връбница, където ще бъдат прегледани от ветеринарен лекар и ще се грижат адекватни за тях грижи.

До тук се стигна след кати кметът на район „Триадица“ Божилов четири пъти сезира българската прокуратура със сигнали за наличие на данни за отглеждане на животни в нехуманни условия в сграда на кооперация в гр.София, както и за налични данни за извършено престъпление.

Въпреки изнесената информация и снетия разпит от собственика на имота, прокуратурата четири пъти отказа да разпореди извършване на физическа проверка на място от екип експерти с цел установяване на фактическото положение и евентуално образуване на досъдебно производство.

Район “Триадица” благодари на всички екипи, отзовали се на място, благодарение на които е осигурено спокойствието на цял вход граждани, както и са спасени животни от нехуманни и недопустими условия на живот в резултат от безотговорно отглеждане.

Район “Триадица” напомня на гражданите, че всяка домашно куче следва да е регистрирано по съответния ред и работи в посока насърчаване на отговорното отглеждане на животни!