Столична община, дирекция „Спорт и младежки дейности“ в партньорство с Център за подкрепа на личностно развитие -Център за изкуства, култура и образование София, „Национални федерации и спортни клубове организират Програма „Ваканция“ Инициативата е свързана с предстоящата лятна ваканция и включва свободен и безплатен достъп до разнообразни занимания по различни видове спорт, туризъм, лечебна изправителна гимнастика, занимания по интереси и др., които ще се проведат от 21 юни до 30 юли 2021 г., включително. Предназначена е за деца и ученици от 6 до 18 години, при възможност и включване на родители, младежи, придружители.

Подробности по програмата: https://www.sofia.bg/documents/20182/12652887/2021-06-04-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0+%D0%92%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+-+%D0%A1%D0%9E-+2021.pdf/92342ae1-928d-4eb1-adad-7dc7662fdc7b