До края на декември тази година ще бъде изпълнена изцяло вертикалната планировка на първия нов малък парк в кв. „Манастирски ливади – изток“. В началото на октомври започна премахването на бетоновия възел като се премахва бетон, строителни отпадъци и се извършва подравняване на терена. Проектът предвижда на мястото да бъдат изградени детски и спортни площадки, озеленяване, водопровод и улично осветление. Засаждането на новата растителност и монтирането на съоръженията за спорт и игра ще бъде извършено при подходящи условия през март 2018 г.

В момента се разчиства терена за продължаване на ул. „Шарл Шампо“ към ул. „Безименна“ (бъдеща ул. „Златните мостове“), за което има изготвен проект. Забавянето на процедурата по изграждане на участъка от улицата се дължеше на възникнали допълнително обстоятелства по дарението на частните терени. До края на ноември частните терени, които попадат в обхвата на улицата,  ще бъдат приети като дарение на Столична община. Продължаването на ул. „Шарл Шампо“ ще облекчи значително придвижването в част от квартала.

Осигурен е пешеходният достъп по алеята, която се използва от жителите на квартала и свързва ул. „Шарл Шампо“ с ул. „Тодор Каблешков“ през частен терен с договор за право на преминаване. До средата на ноември ще бъде изграден участък от нов тротоар по ул. „Боянски водопад“ от ул. „Тодор Каблешков“ до ул. „Шарл Шампо“.

Приключи процедурата по осигуряване на трасе за изграждане на ВиК за бъдещата детска градина, тъй като част от терените, през които преминава канализацията са частни, бяха сключени договори за преминаване. До края на месец октомври предстои сключването на предварителен договор със „Софийска вода“ и може да бъде издадено разрешението за строеж. Строителството на детската градина, за която има изготвен проект, ще започне през 2018 г.

Завърши отчуждаването на имоти и е изготвен проекта за изграждане на ул. „Костенски водопад“ от ул. „Тодор Каблешков“ до ул. „Васил Стефанов“. Изготвени са работни проекти по всички части и обектът ще бъде започнат през следващата година.

През 2018 г. е предвидено и изграждането на участък от ул. „Иван Кирков“, които да свързва улицата с ул. „Костенски водопад“.

Район „Триадица“ изготви проект и за продължение на ул. „Безименна“ (бъдеща ул. „Златни мостове“) до ул. „Иван Кирков“ (края на комплекс „Авалон“). При изпълнението на обекта ще бъде изграден нов канал, включително и превключване на канализацията на комплекс „Авалон“.  Улицата ще бъде изградена по регулацията.

С изготвянето на новата кадастрална карта район „Триадица“ започна процедурите по актуване на терени като общинска собственост. До момента са подготвени над 20 акта за общинска собственост.

Всеки четвъртък кметът на район „Триадица“ провежда заседания на Обществения съвет към района. Общественият съвет е разделен по квартали – за центъра; за кв. „Гоце Делчев“ и „Стрелбище“, за кв. „Манастирски ливади изток“ и за кв. „Кръстова вада“.