Изплащането на компенсации за неприети деца в детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини по ПМС 231 на МС продължава и през 2023 г. Вашите документи (заявление, искане, договор, фактура и платежно нареждане/касов бон) може да подавате по електронен път на education@triaditza.org или на място в деловодството на СО Район „Триадица“ на ул. „Алабин“ 54 до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се иска компенсиране (за м. януари документите се подават до 6 февруари включително, тъй като първоначално определения срок изтича в неработен ден). При възникнали въпроси, може да се запознаете с публикуваната на страницата на СО- район „Триадица“ обща информация, да ни изпратите имейл на education@triaditza.org или да зададете своите въпроси на телефони 02/8054142 и 02/8054137.