Важно за потребителите на „Патронажна грижа“!

Район „Триадица“ продължава да предоставя социалната услуга„Патронажна грижа“, която влючва помощ при закупуване на лекарства, плащане на такси, данъци, помощ в домакинството и здравни грижи на хора с увреждания, лица над 70 години, самотно живеещи възрастни хора.

Потребителите на услугата трябва да са запознати със следните правила:

-При посещение на адреса служителят на районната администрация, ангажиран с „Патронажната грижа“ , трябва да се легитимира/служебна бележка/. При първата визита служителят оставя на адреса персонална тетрадка, в която се отбелязват всички извършени услуги и дейности.

-Сметките за ток, вода, телефони и др.се заплащат срещу представяне на документ/удостоверение за партидния номер на сметката, като сумата се заплаща допълнително.

-Когато се пазаруват лекарства по НЗОК, е необходимо да се представи рецептурна книжка, която служителят на районната администрация връща след покупката и лекарствата се заплащат предварително.

-Когато се пазаруват хранителни продукти, е задължително потребителят да уточни ценовите параметри на храните. Храните се заплащат след покупката.