Във връзка с продължаващата кампания по преброяването на населението район „Триадица“ напомня, че в сградата на районната администрация на ул.“Алабин“ №54 всеки жител на района, който желае, може да бъде анкетиран и преброен. До 10 октомври 2021 г. на разположение на гражданите са четирима служители, които могат да бъдат потърсени от 9:00 до 17:00 часа.

Телефони за контакти:

Радка Близнакова 02/8054 138

Камелия Пандалиева 02/8054 116

Илияна Жотева 02/8054 141

Стефания Петрова 02/8054 121

Заповядайте!