Продължителна законова процедура по подготовката на излезлите от употреба автомобили да бъдат преместени пречи на всяка районна администрация да освобождава максимално бързо общинските терени от изоставените коли. За всеки излязъл от употреба автомобил се подготвя конкретна заповед за принудителното му преместване. Следва издирването на собственика, като се търси помощта на органите на реда за установяване на самоличността му или евентуални негови наследници. Когато бъде открит,  му се връчва изготвената заповед заедно с придружително писмо. Собственикът на изоставения върху общински терен автомобил има срок от пет дни от влизане в сила на заповедта да си я премахне доброволно колата. Ако не го направи, специално формирана комисия, съставена от районния еколог, служители на Столичния инспекторат и МВР отиват на място и вдигат автомобила.