Ден на отворени врати на Столична община по проекта „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov”, финансиран от програма Хоризонт 2020 на Европейската комисия.

Срещата в СО Район „Триадица“ ще се проведе на 14.09.2022 г. от 11.00 до 13.00 часа на голямата поляна откъм бул. „Гоце Делчев“  в „Южен парк  III част“.

Ще бъде предоставена и информация относно проект ,,Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд” и проект  ,,Програма за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници в еднофамилни сгради и многофамилни сгради”, съобразно предвиденото в Националния план за възстановяване и устойчивост.

Повече подробности https://sheerenov.eu/