Представяме Ви проект за организация на движението на кв. „Гоце Делчев“   с цел да бъдете по-запознати и информирани, че предстои обществено обсъждане, на което да се разисква даденият проект.

ПРОЕКТ