Проект на СО за „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

За район „Триадица“ документите се приемат в сградата на районната администрация на ул.“Алабин“ №54 понеделник от 9.00 ч. до 11,30 ч. и в сряда от 13,30 ч. до 16 ч. Въпросите си можете да задавате на телефони 02/80 54 152 и 02/80 54 153 всеки работен ден.