Проект за преномерация и проектна номерация на административните адреси на територията на район „Триадица“ – Столична община

Проект за преномерация на ул. „Георги Черкин“

Проект за преномерация на ул. „Борис Ибришимов“

Проект за преномерация на ул. „Васил Стефанов“

Проект за преномерация на ул. „Димитър Сагаев“

Проект за преномерация на ул. „Тодор Попов“

Проект за преномерация на ул. „Георги Тутев“

Проект за преномерация на ул. „Ивелин Димитров“

Проект за преномерация на ул. „Трифон Силяновски“

Проект за преномерация на ул. „Константин Илиев“

Проект за преномерация на ул. „Лазар Николов“

Проект за преномерация на ул. „Стефан Икономов“

Проект за преномерация на ул. „Йордан Бакалов – Стубел“

Проект за преномерация на ул. „Акад. Вера Мутафчиева“

Проект за преномерация на ул. „Акад. Чудомир Начев“

Проект за преномерация на ул. „Даниил Етрополски“

Проект за преномерация на ул. „Генчо Стоев“

Проект за преномерация на ул. „Асен Найденов“