Проект „С любов към живота! Движи се безопасно по пътищата!“

    През настоящата 2018г. район „Триадица“ реализира проект „С любов към живота! Движи се безопасно по пътищата!“ по Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение на Столична община и Съвета по безопасност на движението на децата в София.

   Район „Триадица“, съвместно с Клуб по безопасност на движението “БИ-БИТ”, за трета поредна година организира обучение и състезания по безопасност на движението. Обхванати са всички детски градини и училищата в района. През настоящата година в проекта са включени 41 ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, 20 ИОУ „Тодор Минков“ и 22 СУ “Георги С. Раковски“.

   Етапите по реализирането на проекта са насочени към извънкласни и извънучилищни дейности в областта на обучение по безопасност на движението в общинските училища. Те включват: обучение на Ученически патрули, обучителен курс на тема „Компютърно базирано обучение по безопасност на движението в училище”, провеждане на състезания по БДП за ученици в трите училилища, съгласно предватително изготвен график на дейностите и утвърдена план-сметка. Проектът обхваща 1110 деца от район „Триадица“.