От 1 до 15 април „Да изчистим „Триадица“ – кампания на Столичен инспекторат – район „Триадица“ и районната администрация. На желаещите да се включат в кампанията ще бъдат раздадени чували и ръкавици. Домоуправителите могат да заявят участието си на тел.02 /80 54 110 до 25 март. Кампанията цели почистването на междублокови пространства, градинки, площадки. Нека направим района по-чист и приветлив!