Във връзка с обявените превантивни мерки за спиране на разпространението на корона вируса в страната, кметът на район „Триадица“ Димитър Божилов издаде заповед за временна отмена на приемните часове на служителите с граждани, които се провеждат във вторник от 9.00 ч.до 12.00 ч. и в четвъртък от 13.00 ч.до 17.00 ч. За неотложни въпроси на граждани е предвиден прием в каб.204, находящ се в сградата на районната администрация на ул.“Алабин“№54.

За улеснение на гражданите в заповедта са определени телефони за връзка с администрацията:

Служба „ГРАО“ – 02/8054114

„Деловодство“ – 02/8054125, 02/8054124, 02/8054126

„Техническа служба“ – 02/8054171

„Сигнали“ – 02/8054193, 02/8054191

„Пропуски“ –  02/8054199, 02/8054101

Район „Триадица“ припомня, че гражданите, които притежават електронен подпис, могат да заявят електронна услуга през официалния сайт на Столична община www.sofia.bg и тя ще бъде подписана с квалифициран електронен подпис.