Район „Триадица уведомява:

Със заповед на министъра на здравеопазването се въвеждат облекчения при преминаването на КПП-тата в областните градове, създадени във връзка с извънредното положение в страната. Част от промени дават възможност на хората да пътуват и когато се налага да полагат грижи  да роднини или близки, ако населеното място е различно от настоящия или постоянния адрес на пътуващия. Облекчения при КПП-тата ще ползват и гражданите, които трябва да снабдяват себе си или лица, за които пътуващия полага грижи с вещи от първа необходимост, когато при техния постоянен или настоящ адрес няма аптеки или търговски обекти.