Столичният общински съвет прие решение за актуализиране на правилата за предоставяне на GPS устройства на „хора страдащи от деменция или заболяване, изразяващо се с проблеми в ориентацията и риск от загубване като към тази категория се добавиха „деца и младежи с проблеми с ориентацията за време и пространство, предизвикани от умствена изостаналост или психични разтройства“. Правилата са публикувани на страницата на Столична община, секция „GPS устройства за хора с деменция“.