На 13.05.2016 г. Българската агенция по безопасност на храните проведе заседание на постоянно действащата епизоотична комисия към Столична община във връзка с необходимостта от предпиемане на спешни мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта заразен нодуларен дерматит по едрите преживни животни.

За повече информация натиснете тук!