За информация относно подаване и разглеждане на жалби по проект „Създаване на равни възможности за независим живот“ , Моля следвайте тази връзка.