Важно съобщение!

Жителите на район „Триадица“ могат да се включат в кампанията на СО за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Пунктът за нашия район е на бул.“Арсеналски“ №97, на 11 септември от 8,30 ч. до 14.30 ч.

Организацията по събирането на опасните отпадъци от мобилните пунктове и третирането им е поверена на фирма БалБок Инженеринг АД. Най-често гражданите предават стари лекарства, живак, термометри, апарати за кръвно налягане и живачни ампули, които са най-разпознаваемите битови отпадъци в бита.

При предишната кампания от районите „Триадица“ и „Лозенец“ бяха събрани общо382 кг. опасни отпадъци.