Със заповед на министър на здравеопазването от днес е разрешено провеждането на конгреси, семинари и изложения, както и изложби при максимална заетост 30 процента от общия капацитет и при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Остават в сила досегашните забрани за провеждане на масови спортни мероприятия на открито и закрито, посещенията на външни лица на болничните заведения и присъствието на ученици в училищата. По изключение де допуска само присъствието на деца, ученици и студенти на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г.