От 10.06.2020 г.се разрешават колективните и индивидуални спортни меропрятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастнови групи на открито, с публика съгласно заповед на министъра на здравеопазването. Заетостта на местата трябва да е 30 процента от общия им капацитет, при настаняване на зрителите най-малко през две седалки и спаване на дистанция от 1,5 м.

Заповедта допуска колективните и индивидуални спортни занимания и във фитнес клубовете и басейните.

Считано от 15.06.2020 г. се разрешават колективните и индивидуални спортни меропрятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастнови групи на открито, с публика съгласно заповед на министъра на здравеопазването. Заетостта на местата трябва да е 30 процента от общия им капацитет, при настаняване на зрителите най-малко през две седалки.

Заповед