Важно съобщение!

Отпадат част от епидемиологичните мерки във връзка с борбата с ограничаването на разпространението на коронавируса у нас. Със заповед на министъра на здравеопазването от 06.05.2020 г. се допускат посещения на търговски площи на открито/градини, тераси и др./ на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе-сладкарници. За целта е необходимо спазване на следните условия: масите да са на разстояние не по-малко от 2,5 метра и на тях да се настаняват до четири човека или едно семейство. Обслужващият персонал следва да е с маски, масите да се почистват и  да са осигурени дезинфектанти за клиентите.

Със същата заповед на здравния министър, но още от утре, 04.05.2020 г., се разрешава спортуването на открито /тенис, колоездене, лека атлетика, голф/ при спазване на дистанция от 2,5  метра между спортуващите.

Плувните комплекси и басейните също подновяват работа от утре, без да се разрешава да отварят врати прилежащите към тях търговски обекти. Стриктно ще се следи за качеството на обработката на водата, както и спазването на дистанция в съблекалните. Лица с повишена телесна температура няма да се допускат до басейните.

Автошколите ще подновят обучението на курсисти, реши Министерство на здравеопазването, като остава задължително дезинфекцирането на превозните средства, носенето на предпазни маски и др. епидемиологични мерки.