Район „Триадица“ ще проведе открито заседание на Районния съвет по пътна безопасност, ръководено от зам.-кмета Руслан Баждеков.

Основните теми са:

„Възможностите, перспективите, предизвикателствата пред допълнително обучение по пътна безопасност в училищата и„Пътната регулировка на кръстовището на бул.“П. Ю. Тодоров“ и ул. “Бяла черква“.

На заседанието ще бъдат дискутирани постъпили в район „Триадица“ сигнали на граждани, свързани с маркировката в района и пътната безопасност.

Желаещите да се присъединят към дискусията могат да го направят като предварително се регистрират на имейл rspb@triaditza.org с оглед стриктното спазване на разпоредбите на Министерство на здравеопазването за противоепидемични мерки, за да не се струпват много хора на едно място.

28.07.2020 г, 11.00 ч., заседателна зала 301, район „Триадица“, ул.“Алабин“№54