Проблемите на транспорта в София бяха основна тема на разговорите на работната среща между районните кметове, зам.-кмета на Столична община по „Транспорт и градска мобилност“ Кристиян Кръстев,директора на дирекция „Управление и анализ на трафик“ в СО Димитър Петров и директора на Центъра за градска мобилност /ЦГМ/ Румяна Милова. Очертани бяха краткосрочни и дългосрочни проблеми. Прието бе предложението на район „Триадица“да се създаде работна група, за да се определят отговорностите на Столична община и на районно ниво за пътната мрежа.

На срещата бе поставен въпросът за разширяване на „Зелената зона“. От страна на ЦГМ  бе изразена готовност за въвеждането й в кв.“Иван Вазов“. Коментирана бе и „Зелената зона“ в кв.“Слатина“, част от кв .“Лозенец“ и район „Оборище“. По време на ползотворните разговори бяха дискутирани и възможностите за строителство на надземни паркинги по инициатива на районите „Илинден“ и „Слатина“.Представителите на различните страни обсъдиха и проблемът с тротоарите. Решено бе да се извърши ремонт на тротоарите, предимно в зоните за платено паркиране.