Район „Триадица“ обявява процедура за подаване на заявления за търговия на открито с мартеници, валентинки и балони, и цветя за 2020г.

Дати за подаване на заявления – от 3-ти до 6-ти февруари 2020г.

Списъкът с класираните кандидати за:

-Балони и валентинки – ще бъде обявен на 12.02.2020г.

-Мартеници – ще бъде обявен на 17.02.2020г.

-Цветя – ще бъде обявен на 05.03.2020г.

Датите за получаване на готови разрешителни са както следва:

-Балони и валентинки – от 12.02.2020г.

-Мартеници – от 17.02.2020г.

-Цветя – от 05.03.2020г.

За повече информация може да се свържете с отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност“ на тел.: 02 80 54 178 / 179

Приложен е списък с местата за търговия на открито с мартеници, валентинки и балони, и цветя от физически и юридически лица в периода от 13.02.2020г. до 08.03.2020г., както следва:

 1. Бул. „Витоша“ №4, ъгъл с ул. „Алабин“ – 3 бр. места
 2. Бул. „Витоша“ №6 – 2 бр. места
 3. Бул. „Витоша“ №8 – 1 бр. място
 4. Бул. „Витоша“ №10 – 1 бр. място
 5. Бул. „Витоша“ №16 – 1 бр. място
 6. Бул. „Витоша“ №20 – 1бр. място
 7. Бул. „Витоша“ №24 – 3 бр. места
 8. Бул. „Витоша“ №26, ъгъл с ул. „Солунска“ – 3 бр. места
 9. Бул. „Витоша“ №56 – 2 бр. места
 10. Бул. „Витоша“ №64 – 3 бр. места
 11. Пасаж – НДК – 3 бр. места
 12. Бул. „Витоша“ № 102-104 , ъгъл с бул. „Скобелев“ – 2 бр. места
 13. Бул. „Витоша“ , ъгъл с ул. „Янко Забунов“ /пред читалището/ – 1 бр. място
 14. Бул. „Витоша“ , ъгъл с ул. „Д-р С. Сарафов“ /от страната на 14 – ДКЦ/ – 3 бр. места
 15. Бул. „Св. Г. Софийски“ /пред арката на МА/ – 3 бр. места
 16. Бул. „Св. Г. Софийски“ /пред поликлиника ВМА/ – 3бр. места
 17. Бул. „Св. Г. Софийски“ /пред ВМА/ – 5 бр. места
 18. Бул. „П.Евтимий“ , пред градината на храм „Св. Вмчк. Георги Победоносец“ /в участъка между ул. „Княз Борис I “ и ул. „Цар Самуил“ / – 1 бр. място
 19. Бул. „П.Евтимий“, ъгъл с бул. „Скобелев“ -3 бр. места
 20. Бул. „Акад. Ив. Гешов“ – пред Център по хигиена – 5 бр. места
 21. Бул. „П. Ю. Тодоров“ , ъгъл с ул. „Нишава“ /срещу вход „Южен парк- 3-та част“/ – 3 бр. места
 22. Бул. „П. Ю. Тодоров“ , ъгъл с бул. „Г.Делчев“ /от страна на „Южен парк- 3-та част“/ – 1 бр. място
 23. Ул. „Нишава“ / до супермаркет „Фантастико“/ – 3 бр. места
 24. Бул. „Гоце Делчев“ / пред магазин „М-тел“/ – 2 бр. места
 25. Ул. „Костенски водопад“ /до 29-то ДКЦ , посока бул. „Тодор Каблешков“/ – 4бр. места
 26. Ул. „Костенски водопад“ / пред „Т-Маркет“/ – 3 бр. места
 27. Ул. „Костенски водопад“ / до 29-то ДКЦ , посока център/ – 4 бр. места
 28. Бул. „Христо Ботев“ №2 – 3 бр. места
 29. Бул. „Христо Ботев“ №4 – 2 бр. места
 30. Ул. „Алабин“ №2 /пл. „Македония“/ – 1 бр. място
 31. Ул. „Алабин“ №4 /пл. „Македония“/ – 1 бр. място
 32. Ул. „Алабин“ №6 /пл. „Македония“/ – 1 бр. място
 33. Ул. „Алабин“ №10 /пл. „Македония“/ – 1 бр. място
 34. Ул. „Алабин“ № 40-42 – 2 бр. места
 35. Ул. „Алабин“ № 14-22 – 6 бр. места
 36. Ул. „Лавеле“, ъгъл с ул. „Позитано“ – 2 бр. места
 37. Бул. „Прага“ – спирка баня „Мадара“ – 1 бр. място
 38. Ж.к. „Иван Вазов“ /колелото на трамвай №1/ – 3 бр. места
 39. Ул. „Мила Родина“ , ъгъл с ул. „Мидия“ /срещу пазар „Иван Вазов“/ – 5 бр. места
 40. Бул. „България“, ъгъл с бул. „Гоце Делчев“ / от страна на сградата на фирма „Крит“/ – 2 бр. места
 41. Подлез на бул. „България“ и бул. „Гоце Делчев“ – 6 бр. места
 42. Бул. „България“, ъгъл с бул. „Т.Каблешков“ /от страна на хипермаркет „Билла“/ – 4 бр. места

         На фирмите или физическите лица неосвободили местата за търговия на открито след изтичане срока на издаденото разрешително се налагат санкции, съгласно действащата нормативна уредба.

        Да се спазват изискванията за безопасност на движението, опазване на чистотата и обществения ред.