Район „Триадица“ организира среща с неправителствените организации „Конкордия“, „Светлина за живот“ и „Грижа за социалното благополучие“ за планиране на общи дейности в областта на социалната политика. Предвидено е подписването на меморандум за съвместни действия, свързани предимно с проблемите на хората с увреждания, децата без родителска грижа , възрастните, хората със социални проблеми.