Район „Триадица“ и неправителствените организации „Светлина за живот“ и „Грижа за социално благополучие“ обединяват усилията си в сферата на социалната политика. Планира се изграждането на дневен и рехабилитационни центрове за хора с увреждания. Предстои работна среща и с представители на трета неправителствена организация – „Конкордия“, които са изразили предварителната си готовност да се присъединят към проектите.

Социалната политика към хората със специални потребности е важна част от политиката на район „Триадица“. Всеки момент ще започне пълната реконструкция на спортната площадка за хора с увреждания към сградата на „Тишина“ на ул.“Йордан Йовков“.