Район “Триадица” организира обучителен семинар

    “Толерантността срещу ксенофобията – приемане на различните и проява на търпимост към всяка една социална група” – това бе темата на обучителен семинар, организиран от отдел “Хуманитарни дейности” – район “Триадица”, по проект “Спортът като превенция срещу ксенофобията и расизма в училище”. Семинарът се проведе в 22 СУ “Георги С. Раковски”, а участници в него бяха преподаватели и възпитатели от училищата на територията на район “Триадица”. Кое налага поставянето на проблама за толерантността? Съвремените социални реалности – класовото разслоение; безработицата; агресията на всички равнища; насилието; престъпността и др. Лектори на семинара бяха проф. Емилия Рангелова и проф. Георги Петров, като основни теми в техните лекции бяха: “Културата на общуване при индивидуалната и групова работа с деца”, “Толерантността в работата на специалистите в областта на училищното образование”. Искра Бохотска – гл. специалист в отдел “Хуманитарни дейности”, р-н “Триадица”, запозна участниците в семинара с Проект “Спортът, като превенция срещу ксенофобията и расизма в училище”, в областта на физическото възпитание и спорта, в подкрепа на “София – Европейска столица на спорта – 2018 година”, финансиран от Столична община. В края на семинара, всички участници получиха сертификат.