Район „Триадица“ сезира компетентните органи за разкриване на вандалските прояви в подлеза на бул.“България“ и бул.“Тодор Каблешков“.

 Районът осъжда посегателството над общинското имущество, за поддръжката на което среща съществени финансови трудности. Апелираме към всички да подават сигнали в случай на констатирани набези с цел установяване и наказване на нарушителите.