Район „Триадица“ ще подкрепи инициативата на Сдружение „Безопасни детски площадки“ , които ще раздадат 6 ваучера по 50 лв за дофинансиране на доброволческа акция на площадката за игра, игрището край блока, в училищния двор. Ваучерите са предназначени за физически лица, неформални и формални групи граждани.

Районната администрация ще предостави чували и ръкавици в подкрепа на кампанията за почистване и обновяване на публичните пространства за спорт, игра и отдих.

Желаещите да се включат могат да изпращат на имейла на Сдружението safeplaygrounds.sofia@gmail.com  до 30 април описание на своите проекти, както и точна или приблизителна сметка на разходите. Нужно е да се представи фактура за направените разходи. Организацията ще популяризира идеята със споделяне на покана за акцията, за да съберете съмишленици.